Skapande Skola


Skräddarsydda workshops för skolelever

Nomodaco erbjuder olika program för Skapande Skola. Genom att utforska enkla koreografiska verktyg och improvisationsövningar stimuleras barnens kreativitet till att skapa rörelser och sätta ihop egen koreografi som de själva, eller tillsammans med professionella dansare, kan utföra. / Nomodaco offers different programs for Creation School. By providing simple choreographic tools and improvisation exercises,  children’s creativity develops through the dance experience.