Mikro Makro


Redan små barn fascineras av planeter, stjärnor och universum. Att föreställa sig att en själv är en del av detta ogripbara är svindlande. Inne i en liten männsikokropp, i varje liten cell, ryms komplexitet och mysterium. Kanske det genom fantasi, lek och poesi går att koppla samman dessa enorma perspektiv?

Nomodaco bjuder in till verkstäder för förskola och skola (4-7 år) som kopplar ihop nära och planetära perspektiv i den gemensamma utgångspunken “kroppen”. Verkstäderna Mikro Makro är tänkta både som ett fristående konstnärligt utforskande arbete med barnen och lägger samtidigt grunden för den kommande dansföreställningen med samma namn med planerad premiär våren 2020.

Under 2019 möter koreografen Tove Skeidsvoll barn på förskolor och skolor i Umeå och Storuman Kommun, där hon med rörelse, ljud och material utforskar t olika element som är kopplade till tematiken tillsammans med barnen. Hur rör sig kroppens olika delar? Vilka sånger ryms i magen? Kan vi resa ut i rymden genom att blunda och hur är det att dansa där? Kan gruppen bli till en stjärnhimmel och kan vi skapa egna stjärnfall?

Umea_kommun              konstnarsnamnden