Dance & Architecture


Perceiving space through a Dance perspective

Denna workshop syftar till att ge en förståelse för rum från en dansares perspektiv. En föreläsning kombineras med praktiska uppgifter där deltagarna själva arbetar rörelsebaserat och koreografiskt med rum som utgångspunkt. Nomodaco undervisar sedan 2012 denna workshop för åk 1 på Arkitekthögskolan i Umeå, men anpassar den gärna till andra sammanhang. / This workshop aims to expand the perception of space, using a dance perspective. A lecture is combined with movements and choreographic tasks where the students, from the dancer’s point of view, can explore a physical sensation of space. Since 2012 Nomodaco has been giving this workshop for the 1st year students at Umeå School of Architecture. On request, the workshop can happily be adapted to other contexts.