Nomodaco, Northern Movement Dance Company, arbetar sedan 2002 med nutida dans genom att skapa föreställningar, konstprojekt och ge workshops. Från en bas i Umeå och Västerbotten arbetar Nomodaco ofta i residens inom Sverige och runt om i världen. Gruppen drivs av dansarna och koreograferna Anna Ehnberg, Carolina Bäckman, Tove Skeidsvoll och Lina Lundin. En hörnsten i Nomodacos arbete är nyfikenhet och gruppen söker sig ofta till konstnärer och kreatörer från andra dicipliner. Med rörelse som gemensam nämnare skapar Nomodaco projekt som kan ta en mängd olika former och som tar plats i sammanhang där dans inte är det väntade. Nomodaco stöds av Umeå Kommun samt Umeå Kulturhuvudstad 2014.

 

Tillgänglighet: Nomodaco har inga egna lokaler, men produktionerna spelar i olika rum, beroende på sammanhang. Om du har frågor kring tillgänglighet – skriv till respektive arrangör eller till oss på info@nomodaco.com

Nomodaco, Northern Movement Dance Company, is a collective working with contemporary dance from the region of Västerbotten in the north of Sweden on a local, national and international level. The constellation consists of the dancers and choreographers Anna Ehnberg, Carolina Bäckman and Tove Skeidsvoll, and together with collaborators from different diciplines within art and science they create performances, art projects and give workshops. A keystone of Nomodacos work is curiosity and within the common ground of movement their projects take many shapes and appear in contexts where dance is rarely seen. Nomodaco is supported by The Municipality of Umeå and Umeå Cultural Capital 2014

Accessibility: Nomodaco doesn’t have a venue of its own. The different productions are presented in various spaces and locations. If you have questions around accessibility, please contact the arranger or write to info@nomodaco.com.