Nomodaco, Northern Movement Dance Company, arbetar sedan 2002 med nutida dans genom att skapa föreställningar, konstprojekt och ge workshops. Från en bas i Umeå och Västerbotten arbetar Nomodaco ofta i residens inom Sverige och runt om i världen. Nomodacos tongivande konstnärer är Carolina Bäckman och Tove Skeidsvoll. En hörnsten i Nomodacos arbete är nyfikenhet och gruppen söker sig ofta till konstnärer och kreatörer från andra discipliner. Med rörelse som gemensam nämnare skapar Nomodaco projekt som kan ta en mängd olika former och som tar plats i sammanhang där dans inte är det väntade. Nomodaco stöds av Umeå Kommun och projekt har skapats genom stöd av Dans i Västerbotten, Norrlandsoperan, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms Stad. Samproduktioner har återkommande skett tillsammans med Norrlandsoperan, ZebraDans och Umeå Kommun.

Tillgänglighet: Nomodaco har inga egna lokaler, men produktionerna spelar i olika rum, beroende på sammanhang. Om du har frågor kring tillgänglighet – skriv till respektive arrangör eller till oss på info@nomodaco.com

Since 2002  Nomodaco, Northern Movement Dance Company, works with contemporary dance manifested through performances, arts projects and workshops. With Umeå and Västerbotten as a geographical hub, Nomodaco often create their works in residencies nationally in Sweden and internationally. Nomodaco’s artistic leaders are Carolina Bäckman and Tove Skeidsvoll. A corner-stone in the work is curiosity and the group often collaborate with artists and creators from various disciplines. With movement as a common denominator Nomodaco creates project which take on a variety of shapes and take place in contexts where dance isn’t the most expected. Nomodaco has an annual support from The Municipality of Umeå

Accessibility: Nomodaco doesn’t have a venue of its own. The different productions are presented in various spaces and locations. If you have questions around accessibility, please contact the arranger or write to info@nomodaco.com.