Reflektioner


Ett föränderligt, rumsligt arkiv av utvalda och återupptäckta texter, fotografier, filmklipp, ljud, scenografier och rörelser.

I Reflektioner kombineras utställningsrummet och det sceniska rummet. Under en vecka huserar Tove Skeidsvoll och Carolina Bäckman från Nomodaco i Umeå konsthall. Besökare kan dagligen uppleva två nykomponerade solon och delta i öppna samtal med inbjudna gäster kring teman som berört och berör de två danskonstnärerna.

Tillsammans med kompositören Johannes Burström och ljussättaren Tobias Leira, river Tove och Carolina upp i konstnärliga processer och dess relation till stora livsfrågor och vardagliga mysterier. Omslutna av den gemensamma historien, materialiserad i form av ett antal dansföreställningar de senaste tio åren, reflekteras över ett (delat) nu.

Umeå Konsthall 15-19 januari 2019.

Reflektioner genomförs med stöd av Umeå Kommun och Konstnärsnämnden.

Umea_kommun     konstnarsnamnden

Konstnärlig ledare, koreograf och Performer: Carolina Bäckman
Konstnärlig ledare, koreograf och performer: Tove Skeidsvoll
Kompositör: Johannes Burström
Ljusdesigner: Tobias Leira
Teknisk assistent: Jonas Olsson