Carolina Bäckman


Dancer
Choreographer

Carolina är sedan 2007 en del av Nomodaco som dansare och koreograf. Hon är baserad i Köpenhamn, där hon skapar egna koreografiska projekt och frilansar som dansare. Hon är också medstiftare och aktiv i de två kollektiven Trade och Fanclub. / Carolina  is a part of Nomodaco since 2007. She is based in Copenhagen, Denmark, where she creates her own choreographic work as well as freelances as  a dancer. She is also co-funder of the two dance/artist collectives Trade and Fanclub.