Carolina Bäckman


Dancer
Choreographer

Carolina är sedan 2007 en del av Nomodaco som dansare och koreograf. Hon är baserad i Köpenhamn, där hon frilansar som danskonstnär och skapar koreografiska projekt för barn och vuxna. Att skapa sammanhang för möten är en viktig del av hennes praktik, senast i projektet Danske Dansehistorier. Carolina arbetar oftast i och med olika kollektiva processer, främst genom dansarkollektivet Fanclub och tidigare Trade project. / Carolina  is a part of Nomodaco since 2007. She is based in Copenhagen, Denmark, where she works in projects as a dance artist and creates her own choreographic work. To create contexts for meetings is a key element in her artistic practise, most recently through the project Danish Dance Stories. Carolina most often works with and within collective processes, mainly through the Dancers’ collective Fanclub and previously the Trade project.