Anna Ehnberg


Dancer Choreographer

Anna är medlem och grundare av Nomodaco sedan starten 2002. Hon examinerades från Balettakademien i Stockholm 2001 och har sedan dess arbetat som dansare inom Sverige och Norden med olika koreografer och kompanier som t ex Peter Svenzon & Art of Spectra, Lotta Melin, Iréne Hultman, Kajsa Giertz/NorrDans, Hege Haagenrud, Lenitha Hedqwist, Linda Forsman m fl. Anna har även arbetat med projekt inom Danspoolen/Dans i NordAnna is a member and co-founder of Nomodaco since the start 2002. She graduated from the Ballet Academy in Stockholm 2001 and has since then worked as a freelance dancer within Sweden and the Nordic Countries and has worked with choreographers such as Peter Svenzon/Art of Spectra, Lotta Melin, Iréne Hultman, Kajsa Giertz/NorrDans, Hege Haagenrud, Lenitha Hedqwist, Linda Forsman. Anna has also worked with projects within the organization Danspoolen/Dans i Nord. Photo: Lottalinnea Photography